KONTAKT

CYKLO SPIŠ, o. z., Pri Podkove 5, 054 01 Levoča

www.cyklospis.sk , cyklospis@cyklospis.sk

Predseda: Rastislav Kubovčík cyklospis@cyklospis.sk

Tajomník: Mária Stanovičová tel.: 0902 120 401