ČASOVKA DO VRCHU

Časovka do vrchu o pohár CYKLO SPIŠU

 

11.kolo Východ Road Liga

Usporiadateľ : CYKLO SPIŠ o.z.

Termín : 29.8.2017 (utorok)

Miesto : Hostinec Lipa – Uloža

Organizačný výbor :

Rastislav Kubovčík – riaditeľ pretekov 0905 318 187

Mária Stanovičová – viceriaditeľka J 0902 120 401

Zdravotná služba : Mudr. Martin Hlubek

Rozhodcovský zbor : zabezpečí organizátor

Prihlásenie : na mieste , Hostinec Lipa – Uloža

Kancelária pretekov : Hostinec Lipa – Uloža (terasa)

Prezentácia :  8.2017, 8:30 – 10:30 hod

Štartovné : 7 €

V cene štartovného : gel, guláš, pivo/kofola

Trasa pretekov : Spišský Hrhov, Uloža – Krúžok (vrchol)

Štart pretekov : Autobusová zástavka Spišský Hrhov

Cieľ pretekov : Krúžok – vrchol

Vyhodnotenie : Hostinec Lipa

Druh bicyklov : Cestné aj horské bicykle sú povolené

Kategórie :

Kadeti ročník 2002-2000

Muži A: ročník 1999-1988

B: ročník 1987-1978

C: ročník 1977-1968

D: ročník 1967-1958

E: ročník 1957 a menej

Ženy F: ročník 2002-1988

G: ročník 1987 a menej

Dĺžka trasy : 9,12 km

Prevýšenie : 494 m

Mapa:

Bezpečnosť pretekárov :

zabezpečuje polícia SK , zdravotná služba

Ceny :

po dojazde pretekárov vyhodnotený prvý traja súťažiaci podľa kategórii, vyhodnocujú sa zvlášť cestné bicykle a zvlášť horské bicykle, najrýchlejší muž a najrýchlejšia žena získa pohár CYKLO SPIŠU.

Body do VRL sú započítavané len pre cestné bicykle.

Záverečné ustanovenie:

Preteká sa podľa týchto propozícii za plnej premávky. Počas celého preteku je každý pretekár povinný mať na hlave cyklistickú prilbu. Usporiadateľ neručí za škody, ktoré spôsobia pretekári alebo ich doprovod. Každý pretekár svojim podpisom do prihlášky prehlasuje, že preteká na vlastné nebezpečenstvo a prípadne vzniknuté škody si nebude nárokovať od usporiadateľov. Pretekári do 18rokov budú mať písomný súhlas svojich zákonných zástupcov, že súhlasia s účasťou na pretekoch (potvrdenie potrebné doniesť na registráciu). Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v týchto propozíciách.

Informácie :   cyklospis.sk , 0902 120 401